Program

Volební program jsme na příští volební období v letech 2022 - 2026 připravili co nejsvědomitěji. Díky tomu, že jsme byli v končícím volebním období ve vedení města, měli jsme možnost se detailně seznámit s tím, co je možné a co je naopak spíše zbožné přání.

STAN měl společně s Čistými Budějovicemi ve volebním období 3 zastupitele (z 45 celkem) a jednoho člena rady města. Přímo jsme alespoň po část volebního období řídili oblasti školství, sociálních věcí, cestovního ruchu a IT. Přesto, že naše pozice v zastupitelstvu nebyla silná a museli jsme čelit pandemii covidu-19 i uprchlické krizi, mnoho z věcí v našem programu se podařilo splnit.

Snažíme se předložit program, který je konkrétní a realistický, má za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel města a hospodárně nakládat s finančními prostředky. Chceme také dokončit větší projekty, které byly v tomto končícím období připraveny. Vzhledem k celkové ekonomické situaci to nicméně nebude úplně snadné. Bude třeba co nejvíce využívat dotační tituly a spolupráci se soukromými investory. Na to vše jsme připraveni jak personálně, tak zkušenostmi a znalostmi.

Program je rozčleněn do sedmi klíčových oblastí. V každé z nich nejen představujeme své plány do budoucna, ale i to, co se v této oblasti povedlo z našeho programu již zrealizovat.

Veřejný prostor pro život

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • Oživení potenciálu řek a nábřeží
  studie Město a voda, koupací mola, přístavní hrana u Dlouhého mostu, park Dukelská, lavičky nad vodou, veřejná grilovací místa, mlžítka
 • Architektonické a urbanistické soutěže pro rozvoj veřejného prostoru
  park Dukelská, KD Slávie, Senovážné náměstí, Dům umění, nový park 4D, bytové domy 4D, Juvel
 • Zlepšení estetiky a čistoty města
  květinová výzdoba, manuál k použití reklamy v historickém centru, omezení počtu reklamních ploch ve městě
 • Budování nových a modernizace stávajících dětských hřišť
  Branišovský les, Složiště, SK Pedagog

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Sluneční ostrov naproti Výstavišti
 • Náplavku naproti Krajskému soudu
 • Revitalizaci prostor u Maláku a v městských parcích
 • Park 4D
  další etapa
 • Zlepšení odpadového hospodářství
 • Více pěších zón a další postupné zklidnění dopravy v centru
  včetně přípravy výměny povrchů, například v Krajinské ulici
 • Participativní rozpočet
  dokončení podaných projektů a pokračování v nových
 • Pokračování architektonických a urbanistických soutěží
  např. park Háječek, Nové Vráto

 

Čisté životní prostředí a komunitní energetika

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • Kvalitní třídení a individuální sběr separovaného odpadu
  zabudované kontejnery u Polikliniky Sever, nový sběrný dvůr v Plané, svoz tříděného odpadu od domu ve vybraných částech města
 • Lepší hospodaření s vodou
  zasakovací plochy na budovaných parkovištích
 • Budoucí výstavba s ohledem na využití obnovitelných zdrojů, energetickou úspornost a soběstačnost
  funkční energetický management města, proběhlé rekonstrukce objektů města zvyšující energetickou úspornost, úspěšná EIA na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Podpořit komunitní energetiku
  výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její distribuci a využití ve městě (energetická soběstačnost, řešení energetické chudoby), například solární panely na střechách veřejných i soukromých budov, zapojení Teplárny
 • Pokračovat v projektech na úsporu energií v městských objektech
  například zateplení, výměna oken, rekuperace, využití LED osvětlení ve školách, LED osvětlení v ne tak frekventovaných ulicích v městských částech…
 • Využít přivaděč tepla z Temelína
 • Další zabudované kontejnery na tříděný odpad
 • Započetí výměny stávajících odpadních nádob
 • Pokračování výstavby zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)
 • Naplňování Adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu

 

Podpora kultury, sportu a cestovního ruchu

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028
  v současnosti se připravuje přihláška a jsou v realizaci potřebné investice (KD Slávie, Dům umění, Senovážné náměstí)
 • Podpora umělců a kulturních aktivit
  byly navýšeny prostředky na dotace na kulturu, rozběhly se víceleté kulturní granty, máme schválenou Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice 2023–2035, rozběhlo se kulturně kreativní centrum Žižkárna, Rabenštejnská věž
 • Výstavba a údržba venkovních posiloven a sportovišť
  rozvoj Složiště, SK Pedagog, sportovišť u škol (např. atletický koridor u ZŠ O. Nedbala), rozšíření workoutových hřišť, např. fitness Jiráskovo nábřeží
 • Městská přírodní plovárna na Vltavě
  realizováno formou koupacích mol
 • Spolupráce a podpora sportovních klubů, zejména těch zaměřených na děti a mládež
  připravili jsme memoranda k rozvoji a financování mládežnických sportovních akademií Motoru, Dynama a Jihostroje, úpravy dotačního programu na podporu sportu k zahrnutí tanečních sportů, investice města - Areál Lídy Polesné v Českém Vrbném, rozvoj Složiště, SK Pedagog, projekty Děti do bruslí, indoor lyžování a Trenéři ve škole
 • Zatraktivnění města pro turisty
  realizovala se přístavní hrana u Dlouhého mostu, parkovací plocha pro karavany, digitální prohlídka města ve virtuální realitě, zlepšila se komunikace kulturních akcí ve městě

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Úspěšně podat přihlášku a realizovat projekt Evropského hlavního města kultury 2028 včetně významných investic
  KD Slávie, Dům umění, Senovážné náměstí
 • Realizovat Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice 2023–2035 
 • Zorganizovat Olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích v roce 2024
 • Vybudovat další workoutová hřiště a zlepšit dostupnost venkovních sportovišť
 • Udržet financování dotačních programů na podporu kultury a sportu
 • Realizovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025
 • Přitáhnout do Českých Budějovic další významné sportovní a kulturní akce
 • Zlepšit informační systém pro turisty ve městě, ukazatele ve městě také v angličtině
 • Vybudovat v Českých Budějovicích ferratu
  nejlépe v centru města
 • Připravit projekt pro krytý bazén a sportovní halu ve Čtyřech Dvorech

 

Chytří lidé, chytré město

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • Spolupráce s vysokými školami
  memorandum o spolupráci s JU, zapojení JU a VŠTE do analýz a průzkumů pro město, např. v oblasti školství, dopravy či cestovního ruchu, nábor absolventů do školství
 • Zaměření základních škol na rozvoj jazykových a praktických dovedností
  výstavba nových polytechnických a jazykových učeben (ZŠ Bezdrevská, ZŠ Matice školské, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Kubatova)
 • Startovací bydlení
  architektonická soutěž na nový bytový dům Čtyři Dvory (4D), nová pravidla pro přidělování bytů města a koncepce rozvoje bydlení

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Další investice do základních a mateřských škol ve výši alespoň 40 milionů Kč ročně
  energetické úspory, podpora jazykového a polytechnického vzdělávání, udržení dostatku kapacit
 • Rozvoj kvality škol
  pravidelné hodnocení ředitelů, podpora formativního hodnocení žáků a inovací ve vzdělávání
 • Rozvoj a podporu místních talentů díky nadaci města
 • Vytvoření městského parlamentu dětí a mládeže
 • Pokračování spolupráce s vysokými školami
 • Realizace bytových domů 4D ve spolupráci se soukromými investory
  využití pro startovací a dostupné bydlení

 

Aby město pomáhalo

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • Senioři a batolata bez složenky za odpad
  od poplatku byly osvobozeny osoby do 3 let věku a osoby od 75 let věku
 • Respektování potřeb obyvatel v městských částech
  byl zaveden participativní rozpočet, funguje samostatný výbor zastupitelstva pro Třebotovice a Kaliště, územní komise předkládá podněty pro radu města z jednotlivých územních skupin, pro zlepšení dopravní dostupnosti byl pro seniory spuštěn Taxík Maxík
 • Podpora spolků a místních komunit
  vznikl nový klub pro aktivní seniory na sídlišti Vltava, seniorské organizace dostávají přímé dotace na svou činnost, funguje seniorský senát, byl výrazně navýšen dotační program na sociální služby, realizovala se investiční podpora Arpidy a AutisCentra
 • Podpora hospicových služeb
  výrazné zvýšení financování mobilních hospiců na území Českých Budějovic

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Přehodnotit priority pro městskou policii směrem ke zvýšení bezpečnosti a lepší vymahatelnosti práva
 • Udržet kvalitu a síť sociálních služeb ve městě
  domovů pro seniory, azylových zařízení, pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče, jeslí
 • Dále podporovat spolky a místní komunity
  seniory, mateřská centra, hlavně směrem k mezigeneračnímu soužití
 • Připravit projekt domova pro seniory Hvízdal II
  získání pozemku od státu, více menších objektů, zlepšení kvality
 • Pokračování projektu Housing First pro sociální začlenění lidí ohrožených bytovou nouzí
 • Nové denní centrum pro lidi bez domova
  u Pekárenské ulice mimo Pražské předměstí
 • Rekonstrukce dalšího objektu AutisCentra
  podpora rozvoje Arpidy
 • Předat objekt speciální školy v Dlouhé ulici kraji pro jeho rozšíření a rekonstrukci

 

Přátelská, transparentní a odpovědná radnice

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • Zodpovědné hospodaření s více než dvoumiliardovým rozpočtem města a v městských společnostech
  K-index Hlídače státu za rok 2020 je na vysoké úrovni B, město má nízké zadlužení, pro rozdělování dotací města jsme zavedli nový dotační portál s výrazně rozšířenými možnostmi
 • Zlepšení informovanosti občanů
  vytvořili jsme a spustili nejdřív grafickou úpravu, poté zcela nové webové stránky města, k dispozici je také nová aplikace Budějce v mobilu pro obyvatele města, postupně se zveřejňují otevřená data

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Dále zlepšovat informování občanů
  především digitální formou
 • Výrazněji pokročit v digitalizaci a rozšířit nabídku služeb, které je možné vyřídit zcela digitálně
 • Dále rozšiřovat možnosti mobilní aplikace Budějce v mobilu
  například integrací platebních služeb, MHD a parkování, pokročilými filtry na upozorňování na novinky podle oblasti města, které se to týká
 • Rozšířit okruh zveřejňovaných otevřených dat
 • Za pomoci externích nezávislých subjektů dělat pravidelné posouzení korupčních rizik a zavádět příslušná opatření
 • Odpovědně hospodařit
  připravit se na vyšší ceny energií, efektivně spravovat městské společnosti, přehledněji řídit investice

 

Zlepšení dopravy a parkování

Co se povedlo z našeho programu 2018 - 2022

 • V centru a na sídlištích podzemní parkoviště, parkovací domy a věže pro auta i kola
  v běhu je veřejná zakázka na nový parkovací dům na Dlouhé louce vedle Všesportovní haly, parkovací věž pro kola by měla vzniknout u nově rekonstruovaného nádraží, další parkovací domy na sídlištích jsou připravovány jako společné projekty se soukromými investory, podzemní parkoviště je zpracováváno v rámci architektonické soutěže na Senovážné náměstí
 • MHD a záchytná parkoviště zdarma
  u záchytného parkoviště Jírovcova platí parkovací lístek jako 24h jízdenka na linku 23 do centra
 • Zjednodušení parkovacích zón
  modré zóny byly rozšířeny do dalších oblastí města, došlo k částečnému zjednodušení tarifů

Co chceme v letech 2022 - 2026

 • Dokončit parkovací dům na Dlouhé louce
 • Realizaci alespoň jednoho dalšího parkovacího domu na sídlištích
 • Dokončení Severní spojky
 • Dokončit Dopravně informační řídící centrum pro dopravu v Českých Budějovicích
  chytré řízení semaforů, telematika
 • Zapojení soukromých parkovišť do celoměstského naváděcího systému
 • Propojit MHD s půjčováním sdílených kol, koloběžek a vodní dopravou
 • Budovat síť bezpečných cyklotras
  bezpečně propojit cyklotrasami centrum/městská část např. Nové Vráto, cyklostojany, rozšíření u škol