Program

Volební program jsme na příští volební období v letech 2022 - 2026 připravili co nejsvědomitěji. Díky tomu, že jsme byli v končícím volebním období ve vedení města, měli jsme možnost se detailně seznámit s tím, co je možné a co je naopak spíše zbožné přání.

STAN měl společně s Čistými Budějovicemi ve volebním období 3 zastupitele (z 45 celkem) a jednoho člena rady města. Přímo jsme alespoň po část volebního období řídili oblasti školství, sociálních věcí, cestovního ruchu a IT. Přesto, že naše pozice v zastupitelstvu nebyla silná a museli jsme čelit pandemii covidu-19 i uprchlické krizi, mnoho z věcí v našem programu se podařilo splnit.

Snažíme se předložit program, který je konkrétní a realistický, má za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel města a hospodárně nakládat s finančními prostředky. Chceme také dokončit větší projekty, které byly v tomto končícím období připraveny. Vzhledem k celkové ekonomické situaci to nicméně nebude úplně snadné. Bude třeba co nejvíce využívat dotační tituly a spolupráci se soukromými investory. Na to vše jsme připraveni jak personálně, tak zkušenostmi a znalostmi.

Program je rozčleněn do sedmi klíčových oblastí. V každé z nich nejen představujeme své plány do budoucna, ale i to, co se v této oblasti povedlo z našeho programu již zrealizovat.

Veřejný prostor pro život

Čisté životní prostředí a komunitní energetika

Podpora kultury, sportu a cestovního ruchu

Chytří lidé, chytré město

Aby město pomáhalo

Přátelská, transparentní a odpovědná radnice

Zlepšení dopravy a parkování