Ing. Michal Novák

Ing. Michal Novák

podnikatel

Jsem šťastně ženatý, mám dvě děti a České Budějovice se staly domovem celé naší rodiny. Narodil jsem se v Českém Krumlově, vyrůstal v Rožmberku nad Vltavou a po proudu Vltavy, matky českých řek, jsem “doplul” do Budějovic.

Vystudoval jsem VŠE Praha, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a celý svůj pracovní život podnikám a protloukám se světem na vlastní pěst. Podnikat jsem začal již na střední škole v roce 1999, kdy jsem s kamarádem založil realitní kancelář. Tu jsme později prodali, ale s podnikáním jsem neskončil. Dnes pomáhám hlavně městům a obcím s realizací jejich projektů, s výstavbou silnic, vodovodů, kanalizací, s realizací energeticky úsporných opatření, s vybudování systémů sběru odpadů a mnoha dalšími.

Politicky aktivní jsem od roku 2008, kdy jsem začal pracovat jako krajský tajemník hnutí STAN v Jihočeském kraji. Za svou již 14 let trvající spolupráci jsem poznal mnoho lidí, kteří jsou v rámci hnutí aktivní, pracovití, poctiví, a kteří neustále ukazují, že jim na lidech kolem nás záleží.

V rámci Českých Budějovic bych byl rád, kdyby se nám podařilo udržet město zdravé, čisté a perspektivní pro život nás všech. Aby stále platilo ono Svěrákovské: “V Budějovicích by chtěl žít každý!”.

Jako STAN máme v Českých Budějovicích rozpracováno mnoho projektů, které je nezbytné dotáhnout do konce. Naše město potřebuje zlepšit např. dopravu, a to včetně parkování,  životní prostředí, energetickou stabilitu a mnoho dalšího. Věřím, že PPP projekty na výstavbu parkovacích domů jsou cestou ke zlepšení situace na sídlištích, že např. koordinace uložení sítí (voda, internet, plyn atp.) zajistí dostatek prostoru pro veřejnou zeleň, jelikož bez koordinace by to ochranná pásma sítí neumožnila. Věřím, že když postavíme ZEVO Vráto a udržíme jej pod kontrolou města, budeme mít možnost pomáhat našim občanům v nelehkých časech, kdy dochází ke zvyšování cen energií.

Zkrátka je toho hodně, čeho bychom chtěli docílit ve prospěch nás všech. Věřím, že dostaneme příležitost, Vám všem dokázat, že nám na Vás a na našem městu záleží.