Doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

VŠ pedagog, vědec

Je mi 45 let a pocházím z Pardubic. Po ukončení studia na Jihočeské univerzitě jsem natrvalo zakotvil v Českých Budějovicích. Působím jako docent v oboru řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě JU. Zde se věnuji, jak výuce a rozvoji studentů, tak i vědecké práci.

Jsem šťastně ženatý a s manželkou vychováváme 3 děti. Rád ve volném čase sportuji, zajímám se o kulturní dění ve městě (letňák, divadlo, koncerty) či s rodinou často podnikáme výlety do přírody.

Protože mi není lhostejná budoucnost města, ve kterém žiji, vstoupil jsem v roce 2018 do regionální politiky.

Jsem členem finančního výrobu města, kde se zasazuji, aby prostředky města (občanů Českých Budějovic) byly smysluplně využívány pro zajištění příjemného žití ve městě.

Působím také v školské komisi města, kde se zaměřuji na podporu volnočasových aktivit dětí, které vedou komplexnímu rozvoji dětí žijících v Českých Budějovicích.

Do budoucna bych se rád i dále podílel na rozvoji města, ze kterého budou mít prospěch všichni občané.

Rád bych se zaměřil především na rozvoj v oblasti školství (mimoškolní aktivity dětí) a ekonomiku města (udržitelnost financování).